فیلتر کیسه ای 300 میکرون | Bag Filter 300 Micron

فیلتر کیسه ای 300 میکرون مناسب برای دستگاه های جدا کننده مایعات از جامدات