جاروبرقی تجاری

جاروبرقی هایی که برای مصارف خانگی و یا تجاری مثل استفاده در هتل ها شرکت ها و ادارات مورد استفاده قرار می گیرند ، جارو برقی های تجاری می گویند.