جارو برقی جدا کننده جامد از مایع

جارو برقی های پیشرفته و تخصصی که جهت جدا کردن جامدات از مایعات به شمار می روند. این جاروها در محیط های صنعتی و نیمه صنعتی به کار گرفته می شوند و قادر هستند انواع مایعات روغنی و غیر روغنی را هم زمان با آلودگی های جامد جمع آوری کند. جاروبرقی جدا کننده جامد از مایع دارای دو مخزن مجزا بوده که مایعات و جامدات را به طور تخصصی از یکدیگر جدا می کند. به عنوان مثال یکی از مهم ترین کاربردهای این جاروبرقی جداسازی تراشه های فلزی از روغن خنک کننده است به صورتی که روغن و پلیسه ها به طور کامل از یکدیگر جدا می شوند و در مخزن های مجزا قرار می گیرند. پس از جمع آوری این مواد می توان دوباره از روغن خنک کننده استفاده نمود. این دسته از مکنده های صنعتی مجهز به فیلتر یا فیلترهای قوی هستند و ساختار بدنه آن به گونه ای است که با انواع آلودگی ها در محیط های مختلف سازگاری دارد.