مکنده هواکار

مکنده هواکار به گونه ای ساخته شده است که در آن موتور الکتریکی به کار نرفته است و پمپ آن توسط یک کمپرسور هوا تغذیه می شود. نبود موتور الکتریکی بر روی دستگاه امکان استفاده از جارو را در محیط هایی فراهم می کند که در آن امکان بروز حوادث خطرناک بر اثر فعالیت موتور الکتریکی، وجود دارد؛ به این معنا که موتور می تواند جرقه ایجاد کند و اگر این موتور نسبت به محیط بیرون ایزوله نباشد، به علت ایجاد جرقه، آتش سوزی رخ می دهد. اساس عملکرد این مکنده به این صورت است که درون پمپ مکش جارو یک مسیر تعبیه شده است که از یک سر آن هوای پر فشار تولید شده توسط کمپرسور وارد شده و از سر دیگر آن خارج می شود. در بین این مسیر یک انشعاب ورودی دیگر در نظر گرفته شده است که وقتی هوا با فشار در مسیر حرکت می کند، از انشعاب نیز هوا را مکش کرده و با خود به سمت خروجی می برد. بدین ترتیب در دهانه انشعاب خلا ایجاد می گردد و این همان خلا لازم جهت مکش ذرات است.

مزیت های جاروی هواکار

یک جاروی هواکار به دلیل نداشتن موتور در مقایسه با جاروهای برقی، با سهولت بیشتری نسبت به محیط عایق شده و تبدیل به یک مکنده ضد انفجار می گردد؛ در نتیجه هزینه این جاروها کمتر بوده و به عنوان یک مکنده مقرون به صرفه مورد استفاده قرار می گیرند.