جاروی هواکار ضد انفجار

جاروی هواکار ضد انفجار یک جاروی هواکار است که نسبت به محیط بیرون ایزوله گشته و در صورتی که امکان بروز آتش سوزی در مراکز صنعتی وجود دارد، استفاده از جاروی هواکار ضد انفجار به منظور نظافت و جمع آوری آلودگی ها، یک وسیله کاملا مناسب به شمار می آید. مکنده هواکار ضد انفجار از سطح ایمنی بسیار بالایی برخوردار بوده و کاربران بدون هیچ نگرانی می توانند آن را مورد استفاده قرار دهند.

کاربرد جاروی هواکار ضد انفجار

جاروی هواکار ضد انفجار دارای تاییدیه و استانداردهای لازم جهت استفاده در محیط های صنعتی، می باشد و قابلیت جمع آوری مواد جامد و مایع اشتعال زا و انفجاری را دارد. تمامی اجزای به کار رفته در جارو به گونه ای است که حتی کوچک ترین بارهای الکتریکی را به زمین منتقل می کند تا از بروز حادثه جلوگیری شود.