شلنگ فشار قوی DN6 | High Pressure DN 6 - 315 Bar - 150 C

گروه : واترجت
شلنگ فشار قوی DN6

شلنگ فشار قوی DN6 حداکثر دمای تحمل 150 درجه سانتی گراد و 315 بار تحمل فشار